پوشاسازه

پروژه های پوشاسازه

نصب و راه اندازی تجهیزات مکانیکال کارخانه گندله سازی بهاباد


تناژ نصب پروژه ،حدودا 14000 تن که شامل تجهیزات Static و Rotary می باشد.
تحت لیسانس Sino Steel
تجهیزات اصلی پروژه:
- کوره پخت تراولینگ گرید به میزان 5000 تن و به طول 160 متر و عرض 8 متر
- سه دستگاه استاکر و ریکلایمر به وزن 1500 تن
- یک دستگاه ESP به وزن 1700 تن
- یک دستگاه HPGR به وزن 200 تن
- Hood & Duct به وزن 2500 تن
- Wmixer به وزن 100تن
- نوارهای انتقال مواد به تعداد 23 دستگاه 2500 تن
- تعداد جرثقیل های مورد نیاز پروژه 14 دستگاه از 10 تن تا 360 تن
- برآورد میزان نفر ساعت مصرفی در طی پروژه حدودا 1،000،000 نفر ساعت

کارفرما:
شرکت فولاد غدیر ایرانیان
مجری طرح:
پامیدکو
محل اجرای پروژه:
بهاباد
مدت قرارداد:
16 ماه

وضعیت پروژه:
درحال اجرا
وزن سازه فلزی:
- تن
وزن مکانیکال:
- تن