پوشاسازه

طراحی و محاسبه 

 شرکت پو شاسازه  با در اختیار گرفتن متخصصین مجرب توانایی طراحی انواع سازه با روشهای پیشرفته و اقتصادی برای ساختمان های فولادی و اجرای سقف مرکب عرشه فولادی (متال دک) بر روی اسکلت فولادی و نیز طراحی و محاسبه دالهای پس تنیده و دال های ساده و مرکب را دارد.